Co może grozić za jazdę samochodem bez odpowiednich uprawnień?

Osoby bez prawa jazdy lub z nieważnym prawem jazdy nie mogą, zgodnie z przepisami, prowadzić samochodów. Na jakie kary można się wtedy narazić?

Kara za jazdę bez uprawnień determinowana jest przez kilka czynników, w szczególności od tego, jaki jest powód braku prawa jazdy u kierującego pojazdem.

Zawieszone uprawnienia

Jeśli kierujący ma zawierzone uprawnienia, na przykład za przekroczenie prędkości, wtedy jego prawo jazdy może być zawieszone na okres 3 miesięcy.

Gdy w tym czasie kierowca ponownie wsiądzie za kółko i zostanie zatrzymany, jego zawieszenie może być przedłużone o pół roku. Następnym razem będzie musiał już zdawać prawo jazdy od nowa.

Cofnięte uprawnienia

Jeśli z kolei kierujący ma cofnięte uprawnienia, na przykład przez decyzję administracyjna, wówczas jego jazda rozpatrywana jest jako przestępstwo.

Jazda z cofniętymi uprawnieniami może skończyć się karą do dwóch lat ograniczenia albo pozbawienia wolności. Sąd może orzec wtedy również zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda bez uprawnień

Gdy kierowca w ogóle nie ma uprawnień, czyli nie zdawał nigdy prawa jazdy, w takim przypadku naraża się na karę grzywny w wysokości 500 złotych. Również może być nałożona na niego kara polegająca na zakazie prowadzenia pojazdu.

Gdy kierowca z kolei nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu danej kategorii, wtedy grozi mu jedynie kara grzywny, która wynosi 300 złotych.

Wobec tego osoby, które nie mogą prowadzić samochodu, powinny pamiętać o tym, że mogą wtedy narazić się na poważne konsekwencje – nawet na całkowity zakaz prowadzenia pojazdów!